O nas

Krótko o działaniu naszej organizacji

 

Walczymy o dzieci uprowadzone za granicę

 

Rocznie liczba dzieci uprowadzonych przez jednego z rodziców stale wzrasta. Rodzic opuszczony, pozostający w Niemczech, jest najczęściej bezradny, nawet pomimo istniejących organizacji rządowych, takich jak Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości, które to zostały głównie utworzone w celu zapobiegania międzynarodowym konfliktom odnośnie odpowiedzialności rodzicielskiej. Z tego względu powstała nasza organizacja SOS – Uprowadzenie Dziecka, by ofiary tego występku mogły otrzymać pomoc w uzyskaniu swoich praw. Nasi przedstawiciele i założyciele są doświadczonymi w tym temacie osobami, które same przeszły przez ten proces i którzy pragną pomóc z uwagi na brak konkretnego zainteresowania tym problemem ze strony rządowej. Pomimo tego, że nasza organizacja działa dopiero od maja 2016 roku, mamy już za sobą statystycznie większy sukces w powrocie dzieci do domu, niż organizacje rządowe. W większości przypadków uprowadzenie dzieci za granicę następuje przez ich matki, dlatego najczęściej wspieramy poszkodowanych ojców. Jednak naszym celem jest pomóc każdej osobie, która z tym problemem boryka się. Nie jesteśmy więc partią wspierającą jedną z płci, a walczymy głównie w obronie dziecka, które to dziecko w tym przypadku jest najbardziej pokrzywdzoną stroną tej zaistniałej sytuacji.

 

Uprowadzenie dzieci to przejaw przemocy wobec nich

 

Nawet wynikające ze statystyk o porwaniach rodzicielskich informacje o tym, że średnio każdego dnia uprowadzone jest jedno dziecko z Niemiec, sprawy te nigdy nie ujrzały światła dziennego w mediach publicznych. Informacje te najczęściej wyciszone biegiem czasu znikają z pola widzenia, a ten rodzaj przemocy wobec dzieci pomijany jest milczeniem. Dzieci te odcięte od swoich przyjaciół i przede wszystkim od innych członków rodziny przymusowo są narażone na poważne szkody psychiczne, z którymi nawet dorosły człowiek mógłby sobie nie poradzić. Tak samo, jak uprowadzone dzieci, tak i opuszczony rodzic, rodzeństwo oraz dziadkowie cierpią z powodu tego bezprawnego czynu, który to czyn najczęściej jest jeszcze obrócony przeciwko pozostawionemu samemu sobie rodzicowi pokrzywdzonemu – nagle to jemu zarzucane są działania, które miałyby świadczyć o tym, że to jego zachowanie doprowadziło do powstania zaistniałej sytuacji. Z doświadczenia możemy jednak stwierdzić, że działania takie nie miały nigdy miejsca, a partykularny interes rodzica, który uprowadził dziecko, ma na celu tylko i wyłącznie wyniszczenie pozostawionego rodzica wszystkimi dostępnymi środkami. Z tego powodu nie tylko aktywnie pragniemy pomóc poszkodowanym osobom, ale i także mamy na celu uświadomienie społeczeństwa o istniejącym problemie.

 

Oferujemy szybką i fachową pomoc

 

Z racji tego, że już przy zaistniałym uprowadzeniu dziecka za granicę liczy się bezzwłoczna reakcja, poszkodowanych prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nami. Nasze własne doświadczenia w przypadkach porwań przez jednego z rodziców pomogły nam wypracować skuteczne metody, z których skorzystanie przez ofiarę może przynieść wymierne skutki. Wiemy, jakie kroki należy niezwłocznie podjąć, by uprowadzone dzieci możliwie najszybciej powróciły do domu, a także, by poszkodowany rodzic z czasem nie wpadł w pułapkę, która potrafi doprowadzić człowieka do finansowej ruiny – pomożemy w zminimalizowaniu kosztów związanych z biurokracją i korzystaniem z pomocy pełnomocników. Członkowie naszej organizacji posługują się różnymi językami obcymi i z tego względu istnieje możliwość kompetentnej pomocy, a nawet zastępstwa w kraju, do którego dziecko zostało zabrane. Nasi członkowie znają struktury działania organów wymiaru sprawiedliwości i policji w poszczególnych krajach. Działania te najczęściej skorumpowane i przede wszystkim nastawione przez manipulowanie literą prawa oraz nieprawdziwe oskarżenia ze strony rodzica – porywacza, mają na celu dezinformacją wprowadzić w stan zalegalizowania uprowadzenia dziecka. Z braku chęci do inicjatywy przeciwko bezprawności tego czynu, z braku zaangażowania w korzystanie z prawa międzynarodowego, w większości przypadków organ wymiaru sprawiedliwości przekazuje władzę rodzicielską rodzicowi, który uprowadził dziecko. Z tego powodu podjęcie właściwych działań z doświadczonym ukierunkowaniem kroków dla profesjonalnych pełnomocników jest jak najbardziej wymagane.

 

Pomagamy każdemu, kogo dotknął ten problem

 

Bez znaczenia, czy poszkodowany rodzic posiada wystarczające środki finansowe – by jemu pomóc stajemy na wysokości zadania. Nasze cele spełniamy za pomocą składek w większości pochodzących z własnych przedsięwzięć, jednak jesteśmy też uzależnieni od darowizn i dotacji dla naszej organizacji. Środki te wykorzystywane są w sytuacjach kryzysowych do opłacenia profesjonalnych pełnomocników w krajach, do których zabrano dzieci. Z tego względu jesteśmy wdzięczni za każdą składkę, każdy wkład z zewnątrz, gdzie nawet kilka znaczków pocztowych jest nam w stanie pomóc w wysyłaniu korespondencji, jaką jesteśmy zmuszeni wystosować często w ogromnej ilości.