Oznaki alienacji rodzicielskiej i szkody przez nią wyrządzone

Źródło: https://socialworktutor.com/signs-parental-alienation/

Podziękowania dla Social-Worker, za zgodę publikacji tego artykułu na naszej stronie

Jako pracownik Opieki Społecznej, widziałem wiele wstrząsających rzeczy, które zostaną ze mną na zawsze. Zaczynając od najgorszych rodzajów znęcania się nad dziećmi przez, po zwykłe niezdolność rodziców do priorytetowego traktowania potrzeb swoich dzieci, praca w opiece społecznej uświadamia jak okrutny może być świat.

Zmusza ludzi do stanięcia na wysokości zadania i pomocy innym.

Już referowałam o tym, że przemoc emocjonalna nad dziećmi jest jednym z najcięższych wyzwań dla pracownika socjalnego. Przemoc emocjonalna nad dziećmi należy do jednaj z najtrudniejszych do udogodnienia. Długoterminowy wpływ przemocy emocjonalnej na życie dzieci bardzo często staje się widoczny dopiero po wielu latach. U dzieci cierpiących z powodu przemocy emocjonalnej znacznie częściej mogą występować problemy ze zdrowiem psychicznym, słabe osiągnięcia w szkole, jak również nadużycia różnych substancji szkodliwych.

Przemoc emocjonalna może nie zostawia siniaków, ale zdecydowanie zostawia blizny.

wyobraża sobie sytuacje, w której dzieci są ofiarami przemocy domowej. Dzieje się tak, dlatego, że w większości przypadków, emocjonalne znęcanie się dotyczy dzieci wychowujących się w domach, gdzie są poddawane cierpieniu, strachu, niepokoju i niewłaściwych zachowań ze strony dorosłych

Wiele dzieci, względem, których pracownicy socjalni muszą podjąć działania prawne w celu zapewnienia im ochrony, są przedmiotem przemocy emocjonalnej, z powodu czynników związanych z tak zwanym „toksycznym trio”.

  • Przemoc domowa
  • Nadużycie substancji szkodliwych
  • Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego (mające wpływ na dzieci)

Chociaż mogą to być najczęstsze przyczyny przemocy emocjonalnej, coraz częściej widujemy sytuacje, w których dzieci cierpią z powodu alienacji rodzicielskiej.

Wyobcowanie rodzicielskie jest formą psychologicznej manipulacji dziećmi, która polega na zaprogramowaniu dzieci do odsunięcia ich od matki, bądź ojca.

Niektóre z głównych objawów alienacji rodzicielskiej to:

Wystawienie dzieci na niewłaściwe informacje dotyczące drugiego rodzica

Dzieci mają prawo do zachowania swojej niewinności, jak również do samodzielnego wyrobienia opinii o własnych rodzicach. Mimo, że niektórzy rodzice mogą wierzyć, że „dzieci mają prawo znać prawdę’, powinno się to odbyć w odpowiednim dla dziecka tempie i nie powinno być użyte do odsunięcia dziecka od członków rodziny.

Mówienie dziecku, że drugi rodzic jest odpowiedzialny za wszelkie trudności

Rozłąka jest trudna dla wszystkich zaangażowanych, w szczególności dla dzieci i często stawia obojga rodziców w trudnych sytuacjach. Mówienie dziecku, że drugi rodzic jest odpowiedzialny za zmiany, takie jak gorsza sytuacja finansowa, zmiana miejsca zamieszkania, mogą być prawdziwe, ale powtarzanie takich twierdzeń może powodować niechęć.

Prośba do dziecka o dokonanie wyboru dotyczącego rodziców

Prośba o wybór między rodzicami wywołuje ogromną presję, jak również stres na małych umysłach dzieci, które nie są na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie z tego typu decyzjami. Może to prowadzić do tego, że dzieci zaczną uważać, że muszą zadowolić jednego rodzica robiąc dokładnie to, czego rodzic chce.

Dzieci proszone o „szpiegowanie” drugiego rodzica.

Po powrocie z czasu spędzonego z drugim rodzicem, dzieci mogą być czasami proszone o szczegółowe streszczenie, co robiły, bądź też o przekazanie informacji o życiu prywatnym drugiego rodzica. Chociaż część tego może być szczera, ciągłe wypytywanie dziecka o ujawnianie informacji wywiera na nie zbyt dużą presję.

Regularne zakłócanie kontaktu z drugim rodzicem

Istnieje wiele dowodów na to, że dzieci radzą sobie lepiej w życiu, kiedy mają regularny kontakt z obojgiem rodziców. Regularne zakłócanie kontaktu może spowodować, że dzieci będą obwiniać drugiego rodzica o to, że ich nie widują i ostatecznie mogą stworzyć podział między dziećmi, a rodzicem.

Złośliwe zgłoszenia do opieki społecznej, bądź wzywanie policji

Próbując zrazić dziecko do matki lub ojca, rodzice czasami złośliwie zgłaszają sprawę dziecka do organizacji zajmujących się dobrem dziecka, lub policji. Nawet, jeśli roszczenia zostaną obalone, kontakt dziecka z rodzicem może zostać uniemożliwiony aż do zakończenia dochodzenia.

Negatywne reakcje na pozytywne opinie o drugim rodzicu, wyrażane przez dzieci

Rodzice mogą mieć wiele uzasadnionych powodów by nie darzyć byłego partnera sympatią, ale dzieci powinny być przed tym chronione tak bardzo, jak to tylko możliwe. Brak akceptacji pozytywnych uczuć dziecka względem drugiego rodzica, bądź oczernianie rodziców za każdym razem, gdy dziecko mówi o nich ciepło, jest kluczową taktyką w rodzicielskiej alienacji.

Brak akceptacji elastyczności w kontaktach z dzieckiem

Na szczęście sądy zwracają uwagę na potrzebę elastyczności w życiu i wiele decyzji o kontaktach z dzieckiem obejmuje obecnie tak zwany „rozsądny kontakt”, który jest mniej rygorystyczny. Rodzice będą oczywiście chcieli mieć jakąś strukturę, ponieważ jest to najlepsze zarówno dla nich, jak i dla dzieci. Anulowanie kontaktu w przypadku, gdy rodzic spóźnia się dziesięć minut lub odmowa przeniesienia dni, jeśli drugi rodzic ma plany, których nie mogą zmienić, to tylko dwa przykłady tego, jak brak elastyczności może prowadzić do alienacji rodziców.